Vi har en av Revisorsnämnden auktoriserade revisorer och erbjuder därmed revision som en tjänst. En revision av historisk finansiell information, exempelvis årsredovisningar, sker enligt ISA, internationell revisionsstandard.

När investerare, leverantörer eller banker ska bedöma ditt företag läser de revisionsrapporterna som komplement till företagets egna rapporter. På så sätt blir bilden mer komplett.

Trovärdighet och bättre affärsvillkor
Att låta en oberoende revisor gå igenom era räkenskaper och förvaltning visar att ni som företag strävar efter att följa marknadens spelregler. Med en kvalitetsstämpel på företagets redovisning och förvaltning ökar trovärdigheten och därmed möjligheterna till bra affärsvillkor.

Vi skräddarsyr er lösning.

Hos oss får du en kompetent partner med hög servicegrad och lokal förankring. Utifrån dina behov och önskemål skapar vi en långsiktig och trygg lösning. Välkommen att kontakta oss så hittar vi den tillsammans!